Veilig werken bij Laserparts - Laserparts

Hoe snel wilt
u het hebben?

Snelheid. Bij Laserparts, goed geregeld.

Meten
is weten.

Kwaliteit. Bij Laserparts, goed geregeld.

Onze productie
kent geen tijd.

24-uurs productie. Bij Laserparts, goed geregeld.

Samen komen tot
het gewenste resultaat.

Partnerschap. Bij Laserparts, goed geregeld.

Altijd de beste
prijs. Beloofd.

Best price. Bij Laserparts, goed geregeld.

Hulp of advies nodig?
Vraag het en ik regel het! +31 (0) 497 621000
j.hoeks@laserparts.nl

Nieuws

Veilig werken bij Laserparts

01-04-2019

Veilig werken bij Laserparts

Ook op het vlak van veiligheid: goed geregeld! 


Snelheid, kwaliteit, 24x7, partnerschap, best price. U kent onze diamantjes wel. Eigenlijk fonkelt daar organisatiebreed nog een diamantje achter. Die van veilig werken. Dat dragen we niet nadrukkelijk naar de buitenwereld uit, maar we werken er wel aan om van veiligheid ‘a way of life’ te maken bij Laserparts. Daar speelt het veiligheidsoverleg dat we medio 2018 hebben opgezet, een signalerende, aanjagende, coördinerende en adviserende rol in. Het veiligheidsteam bestaat uit vier collega’s: Sander Geboers, Johan Koolen, Erica Koolen en Johan Hoeks.

Breed draagvlak is essentieel
Het team van vier werkt aan een breed draagvlak voor ‘veilig werken’ bij Laserparts. Dat veiligheid dus niet iets is wat alleen de bedrijfsleider en de afdelingsleiding aangaat, maar iedereen. “Draagvlak is essentieel”, zeggen de teamleden, “want je kunt als organisatie wel alle randvoorwaarden op orde hebben, het zijn de mensen die veiligheid concreet handen en voeten moeten geven. En we kennen het allemaal wel: medewerkers die even vlug dit willen doen of even snel dat. Altijd vanuit de beste bedoelingen: de order moet immers de deur uit, de klant geholpen. Maar ‘even snel’ draagt risico’s in zich omdat we nu eenmaal met machines, stellingen, materialen, heftrucks e.d. werken. Risicovolle omstandigheden zijn er altijd. ‘Even snel’ moet dus ‘bewust veilig en snel’ zijn. Dat begint goed in te slijten bij de medewerkers.” Elkaar op een nette manier aanspreken op veilig handelen is ook zo’n punt, zegt Johan. “Je moet anderen feedback durven geven en er zelf ook voor openstaan. Dat is menselijk gezien best een drempel die je over moet. Maar we zien het meer en meer gebeuren en daardoor wordt het ook gemakkelijker. Medewerkers melden potentieel onveilige situaties ook steeds meer uit zichzelf. Een goede ontwikkeling, want zo kunnen we met zijn allen nog meer aan preventie doen.”

Het team buigt zich over alle mogelijke aspecten
Onze collega’s van het veiligheidsteam kwamen voorheen elke week bij elkaar, nu doen ze dat eens in de twee weken om alle mogelijke issues door te nemen. Sander en Erica geven enkele voorbeelden. “We richten vaste veiligheidsprocedures in, monitoren de acties vanuit de jaarlijkse risico-inventarisaties en -evaluaties, zijn betrokken bij de audits rond de ISO-certificering, hebben veiligheidspakketten uitgedeeld, houden de overzichtskaarten van de bhv up-to-date, bespreken incidenten en zien toe op terugkoppeling en bijbehorende verbeteringen. Ook kunnen we onderzoeken laten uitvoeren, bijvoorbeeld ter certificering van hulpmiddelen. En ieder van ons loopt ook af en toe een veiligheidsrondje.”

Van elk incident leren
“Het is natuurlijk niet zo dat er nooit meer incidenten zijn. Geen enkel bedrijf is perfect. Wat bij ons bijvoorbeeld nog wel eens voorkomt is dat mensen zich snijden aan platen. Elk incident bespreken we met betrokkenen, inclusief de leiding. We kijken dan ook of processen, hulpmiddelen, instructies of andere dingen structureel verbeterd moeten worden om iets dergelijks een volgende keer te voorkomen. We willen, als het even kan, van elk incident leren. Daarbij maken we graag gebruik van de ideeën van de medewerkers. Laatst kwam een collega naar ons toe met een lijstje verbeterpunten op allerlei onderdelen. Prima initiatief, vinden wij. We hebben alles beoordeeld en met argumenten teruggekoppeld wat we wel en niet snel of op termijn oppakken. Het is belangrijk dat medewerkers ervaren dat we serieus omgaan met wat ze inbrengen. En natuurlijk houden we intussen ook in de gaten dat structurele verbeteringen die we bij Laserparts overeenkomen, op de gestelde data zijn doorgevoerd.”

Ook opruimen en poetsen hoort erbij
Als je bij Laserparts over veiligheid praat heb je het vanzelf ook over lean werken met overzichtelijke, opgeruimde en schone werkplekken, geeft het veiligheidsteam aan. “Rondslingerende spullen zorgen voor onveiligheid en vuil kan tot stofbranden leiden. Dus alle losse spullen hebben een vaste plek en er zijn looppaden gemaakt die vrij moeten zijn van obstakels. Buiten die paden zijn beschermingsmiddelen verplicht. En wat hier nu ook ingeburgerd is, is dat we elke vrijdag en zaterdag de machines en werkplekken poetsen. Buitenstaanders die wel eens bij ons komen kijken, valt altijd op hoe schoon en geordend het bij ons is. Dat klopt, dat werkt niet alleen vlotter en fijner, het is ook veiliger.”

Compliment voor de medewerkers
Het is een open deur: ‘veiligheid is nooit af’ en even op de lauweren rusten is er niet bij. Er kan continue gewerkt worden aan een veiligere werkomgeving en daar is het veiligheidsteam volop mee bezig: “Zo zijn we momenteel de organisatie rondom onze bedrijfshulpverlening onder de loep aan het nemen. Binnen Laserparts hebben we 3 bhv’ers, waarvan er 2 deelnemen aan het veiligheidsoverleg. Tevens kunnen we in noodsituaties altijd extra bhv’ers oproepen bij onze collega-bedrijven. En toch worden er binnenkort meer collega’s opgeleid tot bhv’er.”
Weer betere randvoorwaarden dus, maar hoe goed je de zaken ook probeert te regelen, pas als er iets voorvalt weet je hoe je ervoor staat.
“De essentiële factor zijn de medewerkers zelf. En die willen we echt een compliment maken”, aldus de teamleden, “want ze pakken het goed op. Hoewel we her en der nog dingen kunnen en moeten verbeteren, durven we in dit stadium toch wel te zeggen dat het ook ten aanzien van veiligheid bij Laserparts goed geregeld is!”